Varsity vs Northwest 9/7/16 Win 7-0 - WestCountyPhoto